Goede doelen

 

Stichting Pur Sang ondersteunt goede doelen met een maatschappelijke relevantie. Ieder jaar wordt een gedeelte van de omzet gereserveerd voor een goed doel. Soms heel dichtbij naar aanleiding van persoonlijke verzoeken van partners uit het netwerk van de Stichting. Een ander jaar weer op basis van een ‘idols’-achtige competitie van bedrijven waar Stichting Pur Sang aan is gelieerd. Ieder jaar geven alle betrokken medewerkers ook de gereserveerde bijdrage voor het kerstpakket op deze manier aan een goed doel. Het goede doel waar de Stichting in 2013 werk van wil maken is ‘Pur Sang Place’.

 

Pur Sang Place

Stichting Ashleigh’s place South Africa is een stichting die zich ten doel stelt om kansarme kinderen in zuid-Afrika weer toekomst  te geven. In het township New Rest worden weeshuizen gerealiseerd voor kinderen varierend van de leeftijden tussen de nul en acht jaar, waarbij geprobeerd wordt een gezinssituatie te creeren. Er wordt een ‘moeder’ aangesteld die verantwoordelijk is voor het tehuis. Op deze manier wordt niet alleen huiselijke geborgenheid aan de kinderen gegeven, maar ze krijgen ook de mogelijkheid om naar school te gaan en hiermee hun toekomst meer kans te geven.

 

Stichting Pur Sang is bezig om een tweede weeshuis in de township New Rest in Zuid-Afrika te sponsoren/adopteren om op die manier weeskinderen meer toekomst te kunnen geven. Dit tweede huis zal de naam krijgen ‘Pur Sang Place’.

Meer lezen kun je hier >>

 

 

1